Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Atiestatīt

.

Cienījamais klients!

Vēlamies Jūs informēt, ka no 2018. gada 25. maija Latvijā tiks piemērota Vispārējā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation – GDPR).

Šī Privātuma Politika attiecas uz visiem uzņēmuma SIA “SmartBaby.lv” vietnes Lietotājiem. Pirms pasūtījuma veikšanas uzmanīgi izlasiet Politiku.

Saskaņā ar vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot, lai identificētu personu, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta. Izmantojot mūsu vietnes pakalpojumus, Jūs sniedzat mums savus personas datus, tiesības apstrādāt un izmantot tos saskaņā ar noteikumiem, kas ir aprakstīti Privātuma politikā un sadaļā “Privātuma politikā” mūsu mājas lapā.

Mēs apņemamies aizsargāt mūsu klientu un vietnes apmeklētāju, tostarp Jūsu, privātumu un drošību.

Izmantojot mūsu vietnes pakalpojumus Jūs izrādat mums uzticēšanos. Mēs to pilnībā novērtējam un cienām Jūsu datu privātuma un konfidecialitātes nozīmīgumu.

Mēs cienām Jūsu privātumu un nepieļaujam nevēlamu vēstuļu nosūtīšanu vai jebkādu Jūsu personīgo datu (vārds, adrese, e-pasta adrese utt.) pārdošanu, iznomāšanu vai nodošanu trešajām personām.

Informāciju trešājām personām var izpaust tikai, pamatojoties uz likumīga pieprasījuma, līguma vai ar Jūsu piekrišanas saņemšanu, piemēram, noformējot pirkumu līzingā.

1. KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

Veicot pirkumu vai sazinoties ar veikalu, Jūs sniedzat mums savu personīgo informāciju. Veicot pirkumu, personas datu iesniegšana ir obligāta, jo bez tā Jūs nevarēsiet pirkumu veikt.

Mēs apkopojam un uzglabājam šādus datus:

 • klienta vārds un uzvārds;
 • tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese;
 • preču vai pakalpojumu piegādes adrese;
 • personas datus, kas nepieciešami, lai reģistrētu pirkumu līzingā.

Privāto informāciju izmanto tikai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanu un saziņai ar klientiem.

Mēs varam saņemt Jūsu personīgo informāciju tikai no Jums un tikai tad, ja Jūs izmantojat mūsu vietnes pakalojumus, piemēram.

Maksājot par precēm un pakalpojumiem, ko sniedz SIA SmartBaby.lv vietne, mēs varam apkopot un apstrādāt šādu informāciju:

 • Jūsu bankas konta numurs;
 • bankas iestādes nosaukums;
 • Jūsu tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese.

Informāciju par Jūsu bankas norēķinu karti mēs nesaņemam un tā netiek apstrādāta.

2. KĀPĒC MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS?

Mēs izmantojam informāciju, ko apkopojam par Jums, lai:

 • pārdodu mūsu preces;
 • pareizi apstrādātu un piegādātu Jūsu pasūtījumu;
 • nodrošinātu garantijas un pēcgarantijas atbalstu;
 • atbildētu uz Jūsu jautājumiem un sniegt Jums informāciju;

3. DATU NODOŠANA TREŠĀJĀM PERSONĀM

Maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS. Visiem darījumiem caur Maksekeskus AS, norēķinu valūta ir Eiro.

Jūsu datus var tikt nodot trešajai personai – līzinga sabiedrībai tikai tajos gadījumos, ja Jūs vēlaties izmantot līzinga sabiedrības pakalpojumus, noformējot pasūtījumu un noradot maksājuma veidu “līzings”.

Trešās personas arī var būt piegādes pakalpojumi.

Personas dati var tikt nodoti kompetentajām valsts varas un pārvaldes iestādēm, tostarp tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai citām uzraudzības iestādēm, bet tikai nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto tiesisko kārtību.

4. Klienta tiesības Personas datu apstrādes ietvaros

 • Klientiem ir tiesības pieprasīt smartbaby.lv SIA piekļuvi saviem Personas datiem, neprecizitāšu gadījumā tos labot un, ja zudis to apstrādes un glabāšanas pamats, pieprasīt to dzēšanu. Lietotājam un Klientam ir tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības prasīt Pārzinim nodrošināt iespēju pārnest Klienta vai Lietotāja Personas datus citai juridiskai vai fiziskai personai elektroniskā veidā, ņemot vērā piemērojamos aktos norādītos izņēmumus. Tāpat Lietotājam un Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā, ja viņš/viņa uzskata, ka viņa/-s tiesības ir pārkāptas.
 • Klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu viņa/viņas Personas datu apstrādei tādos gadījumos, kad pamats Personas datu apstrādei ir piekrišana. Piekrišanas atsaukšanai Klients var izmantot šajā dokumentā noradīto internetveikala kontaktinformāciju. Ja Klients atsauc savu piekrišanu, intrnetveikalam ir tiesības ierobežot savu pakalpojumu funkcionalitāti un apjomu, tostarp Mājas lapas un Interneta veikala darbības ietvaru. Tādos gadījumos smartbaby.lv sia nebūs iespējas sniegt atbilstošos pakalpojumus Klientam, ja internetveikala rīcībā piekrišanas atsaukšanas dēļ nebūs pakalpojumu un/vai funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamie Personas dati. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

5. KAS IR ATBILDĪGS PAR JŪSU DATU APSTRĀDI.

Datu pārvaldnieks un persona, kas atbildīga par personīgo datu apstrādi, ir Uzņēmums SIA SmartBaby.lv, Reģ.Nr. 40203208551, Adrese: Biķernieku iela 16A-78, Rīga, LV-1039, Latvija

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Jūsu personīgo datu apstrādi, varat rakstīt uz e-pastu info@smartbaby.lv.

Gadījumā ja Jums ir pretenzijas par personīgo datu apstrādi mūsu uzņēmumā, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijā.